Tarieven

INCASSO BASISTARIEVEN

  • Incassoprovisie – 15% over de hoofdsom
  • Sommatie ter plaatse met verhaalsonderzoek
    – AWG 175

JURIDISCH ADVIES

AWG

25,00

per consult

Op alle aan ons verstrekte opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Alle bedragen zijn exclusief BBO/AZV

Bij opdrachten van meer complexiteit en bulkopdrachten worden andere tarieven gehanteerd.
Neemt u Contact met ons op om de kosten uitgebreider te bespreken.