incasso

incasso-img1

Huurincasso

Wij zijn al jaren gespecialiseerd op het gebied van huurincasso. En dus zijn we succesvol incassopartner van diverse woningcorporaties en vastgoedbedrijven. Onze aanpak is zorgvuldig, menselijk en effectief.

Wij verzorgen het gehele traject, van een sommatie tot het voeren van een gerechtelijke procedure. Als een ontbinding en ontruiming van het gehuurde nodig is, dan kunnen wij onder toezicht van de deurwaarder de woning leeg en schoon opleveren.

incasso-img-right

Wilt u meer weten? Neem Contact met ons op voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

incasso-img2

Werkwijze bij het incasseren van vorderingen

U heeft een product of dienst geleverd maar krijgt geen betaling, of u heeft nog een oude vordering die u alsnog wilt incasseren. Als u er zelf niet inslaagt om tot betaling te bewegen, kunt u Roos Gerechtsdeurwaarders inschakelen om uw vordering te incasseren.

Wij beschikken over ruime ervaring en kennis op het gebied van incasseren. Als deurwaarderskantoor kunnen wij het gehele incassotraject voor u verzorgen. Van het versturen van aanmaningen tot en met de executie van een vonnis gevolgd door een eventuele beslaglegging.

incasso-img-right1

Hieronder volgt een voorbeeld van ons incassotraject Uiteraard kunnen
afwijkende afspraken gemaakt worden.

stap1

MINNELIJKE INCASSO

De minnelijke incasso is er op gericht om de debiteur te bewegen om de vordering vrijwillig te voldoen. Uw debiteur krijgt vanaf het begin een direct en persoonlijk bezoek van de deurwaarder, door middel van een sommatie. Vanaf dit punt verzorgen wij alle benodigde communicatie om uw klant te motiveren. Tot slot doen we een verhaalsonderzoek.

stap2

GERECHTELIJKE INCASSO

Als in de minnelijke fase niet wordt betaald, dan kan een gerechtelijk traject uitkomst bieden. Het doel van deze fase is het verkrijgen van een vonnis, waarin uw debiteur wordt veroordeeld tot betaling van uw vordering.

stap3

EXECUTIEFASE

Na een verkregen vonnis, brengen wij een bezoek aan uw debiteur en bevelen om alsnog onmiddelijk te gaan betalen. Bij het uitblijven van de betaling kunnen wij beslag laten leggen op het vermogen van uw wederpartij. De middelen die een gerechtsdeurwaarder kan inzetten, zijn onder meer beslag op loon of op een uitkering, beslag op bankrekeningen en beslag op roerende of onroerende zaken.

Bij een huurvordering kan een ontruiming van een woning geregeld worden.

Voor een indicatie van de kosten verwijzen wij u naar de tarieven. U kunt ook met behulp van het webformulier ons uw vorderingen toesturen om ze te laten beoordelen.